Jak bude váš business model vypadat za dva roky, za pět či dokonce deset let? Budete patřit mezi elitní hráče? Nebo se budete potýkat se skvělými business modely, které využívá vaše konkurence? 

Jsme připraveni spolupracovat při tvorbě business modelů, přetvářet modely staré, inovovat modely stávající.

 

Přínosy:

Osvojení si nového, kreativního přístupu k tvorbě nebo inovaci business modelu

Pochopení důležitosti business modelu, vize firmy a provázanosti na strategické oblasti a cíle

Porozumění a prohloubení sounáležitosti s firemní vizí a směřováním podniku

Výstupy: 

Kompletně zpracovaný nový či inovovaný business model

Na přání zákazníka lze doplnit výstup o grafické zpracování vize, cílů, vizualizaci do výroby, firemní prezentaci.

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.