Nové webové stránky společnosti X-COMPANY, s.r.o. jsou momentálně ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

 
Naše konzultace většinou otevírají spolupráci, jelikož jejich hlavním cílem je zjistit situaci ve firmě, provést v rozumné míře analýzu současného stavu s návrhem na řešení a tento postup poté aplikovat. Rozhodujícím kritériem úspěšnosti naší práce nejsou konkrétní čísla, ale sledování trendů.
Ve většině případů se neustále opakuje cyklus pochopení (rozhovory, analýzy, popis stavu, definice konečného stavu) - vzdělávání (realizace vzdělávacích a konzultačních projektů) - vyhodnocení (sledování trendů).
Náš zákazník je náš partner, kterého se snažíme pozorně poslouchat a pochopit, aby neunikly podstatné detaily zadání. Realizované projekty důkladně vysvětlujeme, v závěrečných zprávách vyhodnocujeme úspěšnost dosažených výsledků.
Vždy ale upozorňujeme na skutečnost, že dlouhodobý efekt závisí na vůli a vytrvalosti především vrcholového managementu. I na tomto poli nabízíme účinné nástroje. Snažíme se vaši energii nasměrovat především na změnu myšlení zaměstnanců. Klíč dlouhodobé prosperity je ve změně myšlení lidí. A kdo ho umí měnit, našel ten nejúčinnější nástroj (a to platí jak v soukromém, tak pracovním životě).

Nejčastěji využívaným nástrojem ke zjištění stavu logistiky ve společnosti je "panelová analýza logistického řetězce". Ilustrační foto, jak taková analýza ve firmě probíhá vidíte pod textem. Více informací o programu a jeho realizaci se dozvíte po rozkliknutí obrázku dole.
 

Ukázka panelové analýzy

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.