Vzdělávání v oblasti logistiky a nákupu realizujeme formou otevřených i uzavřených kurzů. Otevřené kurzy pořádáme většinou v Praze, Bratislavě a v Černé Hoře u Brna. Tuto formu vzdělávání je vhodné využít k osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků. Důležitá je možnost výměny názorů a zkušeností s lidmi z jiných firem. Otevřené kurzy, ke kterým je vypsán termín, jsou označeny barevným políčkem s datem a místem konání. Pokud máte zájem o interní vzdělávání nebo se prostě jen chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

Forma uzavřeného kurzu je vhodná pro společnosti, kde je potřeba proškolit celá oddělení nebo větší pracovní týmy. Doporučujeme použití prostor mimo firmu. Rádi vám doporučíme místa, která nabízejí vše potřebné.

XTN01   Specifika nákupu automobilového průmyslu

Program Specifika nákupu automobilového průmyslu představuje praktický nástroj, který pomáhá nákupčím zaměřit se na nejdůležitější činnosti vedoucí k optimálnímu nastavení výkonnosti všech dodavatelů.

Postupy, které vysvětlujeme na praktických příkladech, umožňují účastníkům zvládnout a aplikovat základní strukturovaný nákupní proces vč. definice vyvážených ukazovatelů výkonnosti nákupu.

OBSAH WORKSHOPU

1. TEORIE & TRENDY

V úvodní kapitole otevíráme problematiku postavení nákupu v rámci firmy. Popisujeme specifika nákupu automobilového průmyslu, situaci firmy v rámci logistické sítě a z ní vyplývající úlohy pro nákupní oddělení.

2. DOKUMENTACE A MĚŘENÍ

Druhá kapitola je zaměřena na popsání kompletní nákupní dokumentace vč. představení dodatků nákupního kontraktu (logistický koncept a dohoda o kvalitě). Návrh měření výkonnosti nákupu je postaven na konceptu Balanced Scorecard, tedy na komplexním pokrytí.

3. ORGANIZACE NÁKUPU & KALKULACE

Třetí kapitola je zaměřena na popsání rozdílných postupů při rozdílných cílech jednotlivých situací (jinak nakupujeme při cíli snižování nákladů, zvyšování jakosti či snižování nákupního rizika). Na praktickém příkladu je představena kalkulace jako základ cenového vyjednávání.

4. PRÁCE S DODAVATELEM

Kapitolu uzavíráme představením možností monitoringu dodavatelské sítě, návrhem vhodného poskytování zpětné vazby na výkonnost jednotlivých dodavatelů a jejich následný rozvoj.

PŘÍNOSY

•  rozšíření rozhledu v oblasti moderního nastavení nákupních procesů
•  schopnost efektivní komunikace a samostatného rozhodování v oblastech přípravy a realizace nákupu
•  rozčlenění nákupů dle jednotlivých nákupních cílů a schopnost flexibilně přizpůsobit nákupní proces
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  schopnosti stanovení komplexní sady kritérií, které celistvě vyhodnocují výkonnost nákupu
•  pochopení nutnosti rozvoje dodavatelů

VÝSTUP

Růst odbornosti a kompetentnosti v používání odlišných nákupních postupů (uvědomění si jedinečnosti dané nákupní situace) vč. cíleného rozvoje dodavatelů.
Aktivní přístup k pochopení potřeb interních zákazníků a jejich přenos do nákupního procesu. Jasné určení dopadů výběru konkrétního dodavatele v celé délce realizovaného projektu.
 

Produktový list Specifika nákupu automobilového průmyslu ke stažení

Více

XTN02   Operativní a strategický nákup v praxi

Program Operativní a strategický nákup v praxi představuje praktický nástroj, který pomáhá pochopit zodpovědnosti a kompetence jednotlivých úrovní nákupu a jejich rozdílné pohledy na řešení různých nákupních situací.

Postupy, které vysvětlujeme na praktických příkladech, umožňují účastníkům kurzu lépe řídit a optimálně nastavovat dodavatelské řetězce. Postupy rovněž pomáhají dosahovat cíle společnosti, především v oblasti zabezpečení materiálových vstupů s dosažením optimálních nákupních nákladů.

OBSAH WORKSHOPU

1. POSTAVENÍ NÁKUPU V ORGANIZACI

V úvodní kapitole otevíráme problematiku postavení nákupu v rámci firmy i vztahu k systému managementu jakosti. Na konkrétních příkladech popisujeme úlohy strategického a operativního nákupu a hledáme optimální úroveň spolupráce.

2. NÁKUPNÍ ALIANCE

Druhá kapitola je zaměřena na různé možnosti spolupráce nákupu „přes hranice firmy“. Otevírá téma obrovských nevyužitých úspor především v oblasti nepřímého materiálu a služeb.

3. VYJEDNÁVÁNÍ

Třetí kapitola popisuje přípravu a proces vyjednávání. Vycházíme z jasné definice toho, čeho má být v každém jednotlivém nákupu dosaženo (definice různých nákupních cílů a z nich vyplývajících různých nákupních postupů). Dotýkáme se i problematiky vyjednávání se silným (předepsaným / monopolním) dodavatelem. Koncentrujeme se na výstup výhra-výhra.

4. LOGISTICKÝ KONCEPT A DOHODA O KVALITĚ

Abychom zabezpečili optimální vstupy pro realizaci našeho produktu, musí klíčová oddělení nákupu, logistiky a kvality velmi úzce a efektivně spolupracovat. A to nejen ve výše uvedené dokumentaci, ale i cíleném rozvoji dodavatelů.

PŘÍNOSY

•  rozšíření rozhledu v oblasti moderního nastavení nákupních procesů
•  jasné a konkrétní náměty na snížení nákupních nákladů u všech nakupovaných skupin
•  příprava komplexní nákupní dokumentace (nákupní kontrakt, logistický koncept a dohoda o kvalitě)
•  zlepšení týmové spolupráce (především nákup, logistika a kvalita) s cílem vybudování silné dodavatelské sítě
•  zefektivnění spolupráce často dislokovaného strategického a operativního nákupu

VÝSTUP

Růst odbornosti a kompetentnosti v pochopení konkrétní pozice i úloh nákupu v rámci celé organizace. Definice rozhraní strategického a operativního nákupu, rozdělení konkrétních nákupních cílů a představení postupů jejich dosažení.
Konkrétní náměty na zlepšení nákupních postupů u všech klíčových nakupovaných skupin (přímý a nepřímý materiál, investice a služby).

Produktový list Operativní a strategický nákup v praxi ke stažení

Více

Hodnocení otevřených kurzů logistiky

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Hodnocení otevřených kurzů nákupu

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Počet zpracovaných<br />logistických témat

Počet zpracovaných
logistických témat

Počet vyškolených<br />logistiků a nákupčích

Počet vyškolených
logistiků a nákupčích

Průměrná praxe lektorů<br />(měsíce)

Průměrná praxe lektorů
(měsíce)

Počet stálých klientů

Počet stálých klientů

Reference

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.