PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

termíny otevřených kurzů logistiky a nákupu

Chcete být informováni o konání kurzů?

Chcete být informováni o konání kurzů?

Účastnické hodnocení otevřených kurzů

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Time for Review

Stále nejste rozhodnutí? Neznáte nás?

Získejte 50% slevu na první objednávku pro vaši firmu

Pro zaslání žádosti o slevový kód využijte některý z našich kontaktů (+420 739 097 745; info@x-company.eu) nebo formulář v záložce Kontakt.

Organizační informace

První den začínáme v 8.30 hod registrací a kávou. V 16 hod končí výukový blok a navazuje diskuze k probíranému tématu. Druhý den začínáme v 8 hod a končíme v 16 hod. Výukové bloky jsou proloženy rozvojovými a motivačními hrami, které pomáhají vytvořit uvolněnou atmosféru, navzájem se seznámit anebo udržet koncentraci. Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu.

Ke školení si vybíráme prověřené prostory, které nabízejí maximální komfort potřebný pro vzdělávání. Jsou to moderní, světlé a útulné učebny. Ke vzdělávání patří také malé občerstvení a polední menu, abychom našim klientům vytvořili ideální podmínky. Většina hotelů, které využíváme poskytuje také možnost wellness, nebo jiné odpočinkové aktivity.

Základní cena otevřeného kurzu za dva vzdělávací dny (tj. 16 hod) je 339,- € bez DPH za jednoho účastníka (za tři a více účastníků 957,- € / tj. 319,- € za osobu bez DPH). Naše firma však nabízí také slevy za opakované objednávky z jedné firmy. Opakovaná objednávka – při třetí objednávce z jedné firmy – trvalá sleva ve výši 5%, při desáté objednávce z jedné firmy – trvalá sleva ve výši 10%. Jiná cenová zvýhodnění – po individuálním posouzení každé žádosti. Maximální poskytnutá sleva na jednu objednávku je ve výši 10ti procent. Sleva za opakované objednávky, ani další slevy se nezobrazí v potvrzujícím e-mailu. Jelikož jsou individuální, budou započítány při fakturaci.

Cena účastnického poplatku zahrnuje školící materiály, občerstvení a obědy po oba dny, pronájem prostor, honorář lektorů, vyučovací techniku. V ceně není zahrnuto ubytování účastníků. Pro konání kurzů vždy vybíráme prostory s možností ubytování v místě (hotely několik pokojů pro účastníky našich akcí předběžně rezervují). Na zvláštní požádání ubytování zajistíme.

Organizace kurzůOrganizace kurzůOrganizace kurzůOrganizace kurzů

Fakturační údaje

IČO: 444 89 943
IČ DPH: SK2022807325
D-U-N-S ČÍSLO: 366987422

PLATBY V ČR

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111751017 / 2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0021 1175 1017
SWIFT KÓD: BACXCZPP

PLATBY V SR

Peněžní ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1316453019 / 1111
IBAN: SK03 1111 0000 0013 1645 3019
SWIFT KÓD: UNCRSKBX

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Obchodní podmínky

Odeslání přihlášky se považuje za závaznou objednávku.
V případě zrušení objednávky méně než 3 pracovní dny před termínem události nebude účastnický poplatek vrácen.
V případě zrušení objednávky 4- 6 pracovních dnů předem bude vráceno 50% účastnického poplatku.
V případě zrušení objednávky 7- 20 pracovních dnů předem bude vráceno 75% účastnického poplatku (administrativní náklady)
V případě zrušení objednávky více než 20 pracovních dnů před termínem události bude vrácena celá částka.
Účast na objednané událost je nahraditelná jinou osobou.
X-COMPANY s.r.o. si vyhrazuje právo změnit lektory, datum konání a místo, popř. zrušit událost. Přihlášení účastníci budou v takovém případě s časovým předstihem kontaktováni. V případě zrušení události bude přihlášeným navrácena zaplacená finanční částka v plné výši.
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto lehké občerstvení a obědy. Náklady na ubytování v místě konání události nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.
Jednotlivé slevy za opakovanou účast a větší počet účastníků lze sčítat.
Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je zaručena dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Účastník tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek společností X-COMPANY s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel X-COMPANY, s.r.o., Nejedlého 71, 841 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 44489943 respektuje práva dotčených osob ve smyslu Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů“). Provozovatel pořídil na povinné informace nařízení GDPR a zákonu o ochraně osobních údajů kompletní dokumentaci, v případě zájmu o detailní informace nás prosím kontaktujte na adrese: info@x-company.eu.