Základní business model

Správně vytvořený základní business model vychází z vize firmy a je v něm patrná provázanost vize se strategickými oblastmi a cíli.

Příklad zpracování základního business modelu firmy x-company.

Při tvorbě modelu provádíme zákazníka jednotlivými fázemi tvorby business modelu s důrazem na správnost uchopení tohoto nástroje a pochopení všech důležitých zákonitostí.

  1. Formulování vize
  2. Definování 3 – 4 strategických oblastí
  3. Vyvození strategických cílů
  4. Správné nastavení cílů a jejich rozpad
  5. Vizualizace

Jasně vytyčené strategické cíle pomáháme přetavit do poutavé vizuální podoby. Soustředíme se na jejich další rozvoj ve směru propracovaného systému hodnotících ukazatelů, hodnocení a rozvoje zaměstnanců i dalších oblastí.

Na přání zákazníka jsme schopni postarat se o grafické zpracování, vizualizaci vize i cílů v rámci firmy či vytvoření firemní prezentace (více v kapitole firemní prezentace)

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.