Business model Canvas

Tento model představuje základní princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu

Pánové Alexander Osterwalder a Yves Pigneur vytvořili skvělou publikaci „Business model generation“, ze které rádi čerpáme. V ní lze mimo jiné nalézt velmi užitečný nástroj, který při tvorbě business modelů využíváme – plátno business modelu.

Plátno chápeme jako společný jazyk k popisu, vizualizaci, hodnocení a změnám business modelů. Zadaná koncepce musí být jednoduchá, relevantní a intuitivně srozumitelná, zároveň by ale složitost fungování podniků neměla příliš zjednodušovat.

V zásadě se jedná o 9 stavebních prvků, jimiž lze vystihnout, jak firma hodlá vydělávat peníze. Business model lze vnímat jako plán strategie pokrývající 4 hlavní oblasti: zákazníky, nabídku, infrastrukturu a finanční životaschopnost podniku.

Během workshopů si ukážeme až šest technik, jak business modely navrhovat a velmi interaktivním způsobem se společně zapojíme do vytváření vlastního business modelu.

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.