X-COMPANY

Vzdělávací a poradenská společnost se zaměřením
na management, leadership, logistiku a nákup.

X-TRAINING

otevřené a uzavřené kurzy zaměřené na optimální využití individuálního, resp. týmového potenciálu

školení logistiky a nákupu
vzdělávání a rozvoj vyššího managementu
vzdělávání a rozvoj středního managementu

X-CONSULTING

firemní konzultace zaměřené na analýzu a rozvoj řídících procesů firem

tvorba / redesign firemní vize a poslání
tvorba firemních hodnot a hodnotící stupnice
(základ budování silné firemní kultury)
tvorba / redesign business modelu
panelová analýza hlavního firemního procesu
audit logistiky
mentoring

X-SHARE

cílené sdílení stále se rozšiřujících znalostí a zkušeností

publikační činnost v oblasti logistiky a nákupu
aktivní účast na konferencích
tvorba inovativních podpůrných výukových nástrojů
spolupráce se Svazem automobilového průmyslu (ZAP Bratislava)

X-UNI

aktivní přístup ve vývoji nových moderních výukových programů na vysokých školách (logistika a nákup)

spolupráce se čtyřmi univerzitami
vývoj nového profesního bakalářského programu (logistika a nákup)
kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

Něco o nás


podnikatelská činnost

X-COMPANY je vzdělávací a poradenská společnost působící v České a Slovenské republice. Zaměřujeme se oblast managementu, leadershipu, logistiky a nákupu.

Formou otevřených a uzavřených kurzů (X-TRAINING) učíme logistiky a nákupčí optimálně využít všechny možnosti moderní logistiky 21. století. Vycházíme z modelu world class logistics, který umožňuje výrazné zrychlení logistického řetězce. Vyvinuli jsme 12 vzdělávacích logistických modulů vč. vlastního systému certifikace (certifikovaný logistik).

Vzdělávání vyššího a středního managementu je zaměřeno na posilování kompetencí k vedení a řízení týmů na všech podnikových úrovních. Na workshopech vytváříme konkrétní postupy jak být svůj a přitom zvyšovat vliv vedoucí k naplnění firemních cílů.

Firemní konzultace (X-CONSULTING) jsou zaměřeny především na analýzu a rozvoj řídících procesů firem. Prověřujeme funkčnost business plánů, pomáháme budovat silnou firemní kulturu.

Novinky


události posledních týdnů

X-COMPANY na konferenci Logistika 4.0

X-COMPANY na konferenci Logistika 4.0

„Logistika se nachází uprostřed důležitých změn a jako cévní systém podniku má zásadní vliv na výkon a efektivitu výroby.“ Tato a další myšlenky zazněly 28. září v AquaCity v Popradě na diskuzním setkání odborníků. Celá akce pod záštitou Industry4UM byla věnována inteligentní logistice a začlenění logistiky do podnikových systémů.

K pozvaným hostům panelové diskuze patřil také Dušan Okénka. Zaměřil se především na současné nastavení procesů ve firmách a stále se zvyšující požadavky na efektivní spolupráci napříč odděleními. Za klíčové označil spojení strategického a operativního nákupu. Poukázal také na důležitost procesu plánování logistických procesů a striktní vyhodnocování odchylek od výrobního plánu.

Z konference si přivezl mimo jiné další nápady, čím obohatit naše vzdělávací moduly a kam směřovat pozornost při tréninku logistických odborníků.

Více o konferenci se dozvíte na stránkách industry4UM: https://industry4um.sk/logistika-je-srdcovo-cievnym-systemom-podniku-ma-zasadny-vplyv-na-vykon-a-efektivitu-vyroby/
 

28.09.2018

Nový člen našeho týmu

Nový člen našeho týmu

Do týmu jsme přibrali Jana Holubíka ze Strážnice. Věnuje se především podpoře dodavatelů VW Slovakia, pomáhá řešit krizové situace v dodávání dílů.

Přišel nás posílit z pozice Lean facilitatora v Hartmann Group, kde působil 2 roky. S automotive světem se poprvé setkal jako praktikant a následně Trainee ve Škoda Auto Mladá Boleslav. Po ukončení Trainee programu zde dále působil v KVP kaskádě, kde se soustředil na optimalizace procesů lakovny.

 

>>

 

Svůj volný čas tráví povětšinou s houslemi nebo fotoaparátem v ruce. 

1.6.2018

Konference Newmatec 2018 - Newmatec 2018

Konference Newmatec 2018

Vizí firmy X-COMPANY je přispět k rozvoji výuky logistiky a nákupu se zaměřením na automobilový průmysl na vysokých a středních školách. S tématem "Základní inovace: Dělejte věci jen jednou!" jsme přednášeli na konferenci Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky Newmatec 2018.

Více o konferenci se dozvíte na: https://www.newmatec.sk/english-history/home-3/

14.03.2018

Další novinky

Reference


naši spokojení klienti

Společnost X-COMPANY se nám jeví jako dynamická firma, která připravuje kvalitní, na míru šité školení a tréninky. Tuto zkušenost jsme nabyli během spolupráce při přípravě vzdělávacích programů v oblasti managementu a logistiky. Takto vytvořené programy se postupně stávají základem našich rozvojových programů pro cílovou skupinu management a odborných pracovníků oddělení logistiky. Hodnocení absolvovaných školení od našich zaměstnanců jsou nadprůměrná a přináší změnu postoje v jejich přístupu a práci.

Dagmar Wittgrúberová, vedoucí oddělení personálního rozvoje
Volkswagen Slovakia a.s.

Školení společnosti X-COMPANY se účastním v rámci vzdělávacího programu odborných pracovníků oddělení logistiky VW Slovakia. Ráda bych vyzdvihla nejen pozitivní atmosféru podporující rozvoj osobnosti a myšlení, ale i vyhovující přístup školitele, jeho způsob výuky, srozumitelnost a jasnost výkladu, soulad poznatků z praxe s teoretickým výkladem. Kladně také hodnotím audio-vizualizaci těchto školení.

Renáta Bartošová, Referent 3S
Volkswagen Slovakia a.s.

S firmou X-COMPANY spolupracujeme od roku 2012. Výsledky komplexní analýzy logistického řetězce předčily mé očekávání. Detailně jsme prošli celý logistický řetězec a společně odhalili slabá a silná místa. Celkové hodnocení bylo na výbornou. Proto jsme se rozhodli s firmou spolupracovat i nadále a umožnit tak našim zaměstnancům opravdu kvalitní formu vzdělávání a jejich dalšího rozvoje.

Tomáš Vyjídáček, Manager logistiky
Hella Autotechnik Nova s.r.o. Mohelnice

Kontakt


napište, zavolejte

Sídlo: Nejedlého 71, Bratislava
Korespon. adresa: Masarykova 378, Strážnice
E-mail: info@x-company.cz
Telefon: +420 608 881 818