Panelová analýza logistického řetězce

Panelová analýza logistického řetězce

Programem Panelová analýza logistického řetězce obvykle zahajujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje týmů logistiky a nákupu. Modul vnímáme jako neformální audit informačních a materiálových toků s cílem popisu hlavního firemního procesu (mimo proces výrobní) a odhalení úzkých míst.

Jelikož se jedná o panelové zobrazení celého procesu, poskytujeme účastníkům možnost jednoduchého a rychlého poznání jednotlivých souvislostí. To vede k pochopení potřeb interních, resp. externích zákazníků. Program je vždy velmi pozitivně hodnocen a umožňuje skokové zvýšení výkonnosti logistiky a nákupu.

PŘÍNOSY

  • popis hlavního firemního procesu vč. zodpovědností a využití informačních systémů
  • definování jasných rozhraní jednotlivých procesů
  • prověření dostupnosti pracovních instrukcí a používaných formulářů
  • odhalení úzkých míst s návrhem na jejich odstranění
  • návrhy na změnu zodpovědností
  • návrhy na měření logistických procesů

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTICKÉ DESATERO
V úvodní kapitole diskutujeme o možnostech logistiky 21. století. Rozebíráme jednotlivé principy s cílem podpořit otevřenou a věcnou diskuzi.

2. MAPOVÁNÍ HLAVNÍHO FIREMNÍHO PROCESU
Nejdelší část workshopu je věnována mapování reálných postupů, využívání informačních systémů, přidělování zodpovědností a diskutování o možnostech dělat věci jinak.

3. ODHALENÍ ÚZKÝCH MÍST
Ve třetí kapitole opětovně procházíme celý proces a díváme se něj z hlediska fungování, výkonnosti či možných rizik. Vyhodnocujeme nejlépe a nejhůře fungující procesy. Vše je detailně vysvětleno a následně vizualizováno.

4. DEFINOVÁNÍ PRIORIT
Program uzavíráme soupisem všech úzkých míst. Následně účastníci workshopu sami vybírají ta úzká místa procesu, která je při každodenní práci omezují nejvíce. Sestavujeme konečný seznam a u prvních třech diskutujeme o možnostech systémových nápravných opatření.

VÝSTUP

Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, editovatelný flow-chart hlavního firemního procesu a soupis úzkých míst (vytvořený samotnými účastníky workshopu).
Zpráva slouží jako podklad pro vypracování dlouhodobého konceptu rozvoje logistických týmů.
 

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.