PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

termíny otvorených kurzov logistiky a nákupu

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?

Účastnické hodnotenie otvorených kurzov

Zrozumiteľnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Time for Review

Stále nie ste rozhodnutý? Nepoznáte nás?

Získajte 50% zľavu na prvú objednávku pre vašu firmu

Na zaslanie žiadosti o zľavový kód využite niektorý z našich kontaktov (+420 739 097 745; info@x-company.eu), alebo formulár v záložke Kontakt.

Organizačné informácie

Prvý deň začíname o 8.30hod registráciou a kávou. V 16hod končí vyukový blok a nadväzuje diskusia k preberanej téme. Druhý deň začíname o 8hod a končíme o 16hod. Výukové bloky sú kombinované s rozvojovými a motivačnými hrami, ktoré pomáhajú vytvoriť uvoľnenú atmosféru, navzájom sa zoznámiť, alebo udržať koncentráciu. Po každom absolvovanom module dostáva účastník kurzu Certifikát o úspešnom absolvovaní dvojdenného interaktívneho workshopu.

Na školenie si vyberáme preverené priestory, ktoré ponúkajú maximálny komfort potrebný na vzdelávanie. Sú to moderné, svetlé a útulné učebne. Ku vzdelávaniu patrí aj malé občerstvenie a obedné menu tak, aby sme našim klientom vytvorili ideálne podmienky. Väčšina hotelov, ktoré využívame, poskytuje takisto možnosť wellness, alebo iné odpočinkové aktivity.

Základná cena otvoreného kurzu za dva vzdelávacie dni (tj. 16hod) je 339,- € bez DPH za jedného účastníka (v prípade 3 a viac účastníkov 957,- € / tj. 319,- € za osbu bez DPH). Naša firma však ponúka aj zľavy v prípade opakovaných objednávok z jednej firmy. Opakovaná objednávka – pri tretej objednávke z jednej firmy – predstavuje trvalú zľavu vo výške 5%, pri desiatej objednávke z jednej firmy – trvalá zľava vo výške 10%. Iné cenové zvýhodnenia – po individuálnom posúdení každej žiadosti. Maximálna poskytnutá zľava na jednu objednávku je vo výške 10%. Zľava za opakované objednávky, ani ďalšie zľavy sa nezobrazí v potvrdzujúcom e-maile. Keďže sú individuálne, budú započítané pri fakturácii.

Cena účastníckeho poplatku zahŕňa školiace materiály, občerstvenie a obedy počas dvoch dní, prenájom priestorov, honorár lektorov, vyučovaciu techniku. V cene nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov. Na konanie kurzov vyberáme vždy priestory s možnosťou ubytovania v danom mieste (hotely niekoľko izieb predbežne rezervujú pre účastníkov našich akcií). Na zvláštne požiadanie zaistíme ubytovanie.
 

Organizácia kurzovOrganizácia kurzovOrganizácia kurzovOrganizácia kurzov

Fakturačné údaje

IČO: 444 89 943
IČ DPH: SK2022807325
D-U-N-S ČÍSLO: 366987422

PLATBY V ČR

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111751017 / 2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0021 1175 1017
SWIFT KÓD: BACXCZPP

PLATBY V SR

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1316453019 / 1111
IBAN: SK03 1111 0000 0013 1645 3019
SWIFT KÓD: UNCRSKBX

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Obchodné podmienky

Odoslanie prihlášky sa považuje za záväznú objednávku.
V prípade zrušenia objednávky menej ako 3 pracovné dni pred termínom udalosti nebude účastnícky poplatok vrátený.
V prípade zrušenia objednávky 4-6 pracovných dní pred termínom bude vrátených 50% účastníckeho poplatku.
V prípade zrušenia objednávky 7-20 pracovných dní pred termínom bude vrátených 75% účastníckeho poplatku (administratívne náklady)
V prípade zrušenia objednávky viac než 20 pracovných dní pred termínom bude vrátená celá čiastka.
Účasť na objednanej udalosti je nahraditeľná inou osobou.
X-COMPANY s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť lektorov, dátum konania a miesto, príp. zrušiť udalosť. Prihlásení účastníci budú v takom prípade kontaktovaní s časovým predstihom. V prípade zrušenia udalosti bude prihláseným účastníkom vrátená zaplatená finančná čiastka v plnej výške.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ľahké občerstvenie a obedy. Náklady na ubytovanie v mieste konania udalosti nie sú zahrnuté v cene účastníckeho poplatku.
Jednotlivé zľavy, za opakovanú účasť a väčší počet účastníkov, je možné sčítať.
Ochrana osobných údajov klienta, ktorý je fyzickou osobou, je zaručená podľa zákona 428/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Účastník týmto súhlasi so zpracovaním svojich uvedených osobných údajov a zasielaním informácií a pozvánok spoločnosťou X-COMPANY s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ X-COMPANY, sro, Nejedlého 71, 841 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 44489943 rešpektuje práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie GDPR") a zákona SR č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov "). Prevádzkovateľ vydal na povinné informácie nariadenia GDPR a zákonu o ochrane osobných údajov kompletnú dokumentáciu, ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás prosím na adrese: info@x-company.eu.