NIEČO O NÁS

kto sme

X-COMPANY je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá ponúka dva základné produkty.

Vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu je zamerané na posilňovanie kompetencií pre vedenie a riadenie tímov na všetkých podnikových úrovniach. Na workshopoch vytvárame konkrétne postupy ako byť sám sebou, a pritom zvyšovať vplyv vedúci k naplneniu firemných cieľov.

Firemné konzultácie (X-CONSULTING) sú zamerané najmä na analýzu a rozvoj riadiacich procesov firiem. Preverujeme funkčnosť byznis plánov, pomáhame budovať silnú firemnú kultúru.

Formou otvorených a uzavretých kurzov (X-TRAINING) učíme logistov a nákupcov optimálne využiť všetky možnosti modernej logistiky 21.storočia. Vychádzame z modelu world class logistics, ktorý umožňuje výrazné zrýchlenie logistického reťazca. Vyvinuli sme 12 vzdelávacích logistických modulov vrátane vlastného systému certifikácie (certifikovaný logistik).

VÍZIA


naša budúcnosť

Každý deň pracujeme na tom, aby sme dodávali našim zákazníkom individualizované služby,
ktoré pomôžu zmeniť k lepšiemu ich firmy. A to jednak v oblasti výkonnosti, ako aj v oblasti medziľudských vzťahov.

VIZE

FIREMNÁ IDENTITA


poslanie a hodnoty

Našim základným poslaním je vzbudiť záujem, inšpirovať, ukazovať možnosti.
„LIFE & BUSINESS INSPIRATION“

PARTNERSTVO

PARTNERSTVO

Partnerstvo chápeme ako vytváranie dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi. Vnímame ho ako vzájomnú dôveru.

INDIVIDUALITA

INDIVIDUALITA

Rešpektujeme individualitu jednotlivcov aj firiem. Každý projekt začíname pochopením potrieb našich zákazníkov.

KVALITA

KVALITA

Účastníci otvorených aj uzavretých kurzov najviac oceňujú našu odbornosť, zrozumiteľnosť a otvorenosť.

NADŠENIE

NADŠENIE

Neustále sa nás drží nadšenie pre vec. Teší nás, že väčšinu práce máme ešte pred sebou.

Náš tím


lektori a realizácia

Realizované projekty


ukážky našej práce

Referencie


naši spokojní klienti